Frågor & svar

Parkering

Inom föreningen finns det ett antal platser som är skyltade med tillstånd. Dessa platser är till för oss och våra besökande, dock måste tillstånd finnas väl synligt i fordonets framruta vid parkeringstillfället. Dessa platser är även tidsbegränsade till 24 timmar på helgfria veckodagar. Helgdagar råder fri parkering om tillstånd finns i fordonet.

Varför tidsbegränsning?

Tidsbegränsningen är till för att få rotation på bilarna, detta så att nya besökande ska finna plats om och när det behövs, men även för att förenkla snöröjning, sopning etc och samtidigt för att undvika ”skrotbilar” inom området.

OBS! ovanstående gäller EJ områdets förhyrda platser